مترجم زبان روسی در مسکو و سن پترزبورگ
 • مترجم با سابقه زندگی و مقیم در روسیه ، آشنا به امور مکالمات و مکاتبات تجاری ، با قابلیت شناخت بازار هدف ( روسیه ) و ارتباط قوی با بازرگانان روسی و ایرانی ( دارای شناسنامه روسی و اتومبیل شخصی )
 • نشانی:
 • تلفن: 0079099591934
 • موبایل: 0079099591934
 • ایمیل: Sayedmohsen789@icloud.com
 • وب سایت:
مترجم روسی همزمان در امور بازرگانی
 • مترجم دارای گواهی رسمی و دانشگاهی در زمینه های بازرگانی، دریانوردی و اداری روسی به فارسی و بالعکس ترجمه شفاهی همزمان بازرگانی روسی به فارسی و بالعکس ترجمه مکاتبات روسی در زمینه های تجاری و دریانوردی تدریس زبان روسی ظرف مدت دو ماه و در ۳۵ جلسه با ذکر کلمات تخصصی و مفید در زمینه های بازرگانی و عقد قراردادها
 • نشانی:
 • تلفن:
 • موبایل: 09369695463
 • ایمیل: vilorik79@mail.ru
 • وب سایت:
اتصال به سرور
در حال کار...